เผยกำหนดการ “ตามฮีต โตยฮอย เตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ” ประจำปี 2565

2483

เผยกำหนดการ “ตามฮีต โตยฮอย เตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ” ประจำปี 2565

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ขอเชิญร่วมงานและเป็นเจ้าภาพงานประเพณีพิธีสมโภชน้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันอัฐมีบูชา ระหว่างที่ 9-23 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
เวลา 09.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา 19.00 น. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ
– วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565 (เตียวขึ้นดอย) พิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ ข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เริ่มเวลา 18.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 (วันวิสาขบูชา) อนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย พิธิถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ มณฑลพิธีลานพระบรมธาตุดอยสุเทพ เริ่มเวลา 16.00 น.
Facebook Comments