รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 22 มกราคม 2565

133

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

– รวม 8,112 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 7,935 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 177 ราย
ผู้ป่วยสะสม 146,379 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 7,582 ราย
หายป่วยสะสม 96,070 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 83,231 ราย
———————
เสียชีวิต 19 ราย

nAl5cE.jpg

nAlnF9.jpg