เชียงใหม่ ขยายเวลาวอล์กอินฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ถึง 6 ธ.ค. นี้ หลังได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

1400

เชียงใหม่ ขยายเวลาวอล์กอินฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” ถึง 6 ธ.ค. นี้ หลังได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวัน ว่าด้านการฉีดวัคซีน ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,460,967 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.48 ของประชากรทั้งหมด 1.7 ล้านคน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ขยายเวลาแคมเปญพิเศษ Walk in ฉีดวัคซีนสูตร Pfizer + Pfizer ออกไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 โดยผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถขอรับการฉีดได้ที่หน่วยฉีดระดับอำเภอทุกแห่ง สำหรับอำเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถไปฉีดได้ที่หน่วยฉีดห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า และโรงพยาบาลนครพิงค์ ส่วนหน่วยฉีดห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล จะเปิดให้บริการในวันที่ 6 ธันวาคม เพียงวันเดียว

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม มาแล้วมากกว่า 3 เดือนหรือ 90 วัน และมีความประสงค์จะฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็มที่ 3 เป็น AstraZeneca สามารถ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ทุกหน่วยฉีด จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-1023422 ,098-1025783 และ 098-1028632

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments