กฟผ. ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย-โคมไฟ ใกล้แนวสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ในช่วงประเพณียี่เป็ง หวั่นทำไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

272

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ขอความร่วมมือประชาชนไม่ปล่อยโคมลอย โคมไฟใกล้แนวสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูงในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง เพื่อป้องกันไม่ให้โคมลอย โคมไฟ ตกลงบนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

วันที่ 9 พ.ย. 64 ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรยุทธ เฉลิมลาภอนันต์ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงแนวทางการปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ว่า เนื่องจากระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ซึ่ในช่วงที่ผ่านมา จะมีการปล่อยโคมลอย โคมไฟเป็นจำนวนมาก และจะมีโคมที่ปล่อยแล้วตกลงมาค้างตามแนวสายส่งไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนไม่ปล่อยโคมลอยหรือโคมไฟ ในพื้นที่ห้ามปล่อยเด็ดขาด ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ทุกตำบล ,อำเภอหางดงทุกตำบล ,อำเภอสารภี ตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล และตำบลหนองผึ้ง , อำเภอแม่ริม ตำบลดอนแก้ว ตำบลริมใต้ และตำบลแม่สา และอำเภอสันทราย ตำบลหนองหาร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว อยู่ใกล้แนวสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งหากมีโคมลอยตกลงบนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อาจทำใหเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง หรือก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ และอาจเกิดอุบัติเหตุกับอากาศยานในขณะบิน สำหรับพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ห้ามปล่อย ก็ขอความร่วมมือเลือกใช้โคมมาตรฐาน มผช. 808/2552 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมการป้องกันเหตุขัดข้องภายในสถานี โดยการติดตั้งตาข่ายป้องกันโคมลอยแบบถาวร เพิ่มระยะห่างของ BUS C – BANK และปลดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออกจากระบบ เช่น อุปกรณ์ยกระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบแรงดัน 22 กิโลโวลต์ หากมีข้อสงสัยหรือพบเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับ หรือโคมลอยตกลงมาค้างที่อุปกรณ์ไฟฟ้า ขอให้รีบแจ้งศูนย์บริการ กฟผ. โทร. 1416 หรือ โทร. 191 เพื่อจะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments