ยกเลิกจุดคัดกรองโควิด สนามบินเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

371

ยกเลิกจุดคัดกรองโควิด สนามบินเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประกายกเลิกจุดตรวจคัดกรอง ณ สนามบินเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

โดยขอความร่วมมือผู้เดินทางทุกคน ลงทะเบียนในระบบ CM-CHANA และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับทาง SMS อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเองและส่วนรวม

*หมายเหตุ มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ยังเป็นไปตามคำสั่งที่ 81/2564 ทั้งนี้ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาจกำหนดมาตรการเข้าใช้บริการที่แตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

Facebook Comments