แจ้งปิดชั่วคราว 3 วัน “ตลาดประตูเชียงใหม่” ตั้งแต่วันที่ 26-28 ตุลาคม 2564

310

   แจ้งปิดชั่วคราว 3 วัน “ตลาดประตูเชียงใหม่” ตั้งแต่วันที่ 26-28 ตุลาคม 2564

โดยคาดว่าการปิดดำเนินการ 3 วันนี้ จะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค และดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยใช้มาตรการเดียวกันกับ   ตลาดวโรรส ก่อนจะกลับมาเปิดใหม่อีกครั้ง

Facebook Comments