ผู้ซื้อ-ผู้ขาย กาดเมืองใหม่ แห่ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หลังประกาศพร้อมเปิดตลาดพรุ่งนี้ ย้ำชัด หากไม่มีเอกสารแสดงไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ พร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หวั่นเกิดการระบาดซ้ำ

1839

ผู้ซื้อ-ผู้ขาย กาดเมืองใหม่ แห่ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หลังประกาศพร้อมเปิดตลาดพรุ่งนี้ ย้ำชัด หากไม่มีเอกสารแสดงไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ พร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หวั่นเกิดการระบาดซ้ำ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ต.ค.64 รายงานข่าวแจ้งว่า บรรดากลุ่ม พ่อค้า-แม่ค้า และกลุ่มผู้ซื้อขายสินค้าจากตลาดเมืองใหม่ และตลาดเมืองสมุทร ต่างแห่พากันนำหลักฐานที่ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน พร้อมกับเอกสารยืนยันการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 (อย่างน้อย 1 เข็ม) , เอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK หรือ PR-PCT (ภายใน 72 ชั่วโมง) และเอกสารใบรับรองแพทย์ว่าเคยเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาไม่เกิน 3 เดือ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมาลงทะเบียน ซื้อและขาย สินค้า รวมทั้งทำงานในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร ที่ในวันนี้เป็นการเปิดลงทะเบียนเป็นวันแรก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ภายหลังจากที่พื้นที่ตลาดดังกล่าวพบการติดเชื้อแพร่ระบาดและมีการสั่งปิดการใช้พื้นที่ชั่วคราวมาตั้งแต่ 9 ต.ค.64 ก่อนจะมีการเปิดตลาดให้กลับมาซื้อขายได้ตามปกติอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (23 ต.ค.64) โดยในวันนี้ ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการจัดโซนแบ่งพื้นที่ในการลงทะเบียนออกเป็น 2 จุุ โดยที่บริเวณสวนสาธารณะรถไฟ เป็นจุดลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ซื้อสินค้า และที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศกิจ เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ขาย ซึ่งพบว่ามีประชาชนและบรรดาผู้ขายสินค้าในตลาดจำนวนมากเดินทางเพื่อไปลงทะเบียน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีมาตรการในการควบคุม และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีความเป็นระเบียบมากที่สุด

โดยทางด้าน นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับความพร้อมในการดำเนินการเปิดตลาดเมืองใหม่ และตลาดเมืองสมุทร ในวันพรุ่งนี้นั้น ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็ได้มีการเข้าไปดำเนินการทำความสะอาดแล้ว ทั้งการล้างตลาด การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และการดูดท่อระบายน้ำ โดยได้มีการดำเนินการหลายรอบตั้งแต่มีการปิดพื้นที่ชั่วคราวที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและกำจัดเชื้อไวรัสให้หมดสิ้น พร้อมทั้งได้ให้กลุ่มผู้ซื้อ และผู้ขาย ตลอดจนผู้ที่ทำงานภายในตลาดมีการลงทะเบียน โดยกลุ่มผู้ค้า และผู้ที่ทำงานในตลาดที่จะมาลงทะเบียนจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 เข็ม รวมทั้งต้องมีการผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วด้วยการตรวจ ATK หรือ PR-PCT และที่เคยติดเชื้อโควิดมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน และในส่วนของผู้ซื้อ ที่มีการลงทะเบียนที่สถานีรถไฟ หากเคยรับวัคซีนมาแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้เลย รวมทั้งสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์อีกทางหนึ่งได้ ขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นประชาชนทั่วไป ที่ไม่ได้มีการซื้อของที่ตลาดทุกวัน หากจะเข้าไปซื้อของในพื้นที่ตลาดนั้น จะต้องมีการแสดงบัตรที่แสดงตัวเป็นผู้ซื้อ หรือแสดงหลักฐานจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม ที่แสดงว่ามีการฉีดวัคซีนมาแล้ว โดยในการเข้าพื้นที่ตลาดนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตั้งจุดตรวจไว้

 

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามในการดำเนินการเปิดพื้นที่ตลาดให้สามารถกลับมา ซื้อ-ขาย สินค้าได้ตากปกตินั้น ก็ยังคงมีความกังวลใจว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขึ้นมาได้เล่นกัน แต่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ก็พยายามอย่างยิ่งในการป้องกันอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับประชาชนและผู้ที่จะเข้าไปในพื้นที่ด้วยว่า หากมีอาการสุ่มเสี่ยง หรือมีการติดเชื้อก็ขอให้งดเข้าไปในพื้นที่ รวมไปถึงผู้ที่รู้ตัวว่าติดเชื้อก็ต้องเข้ารับการรักษาไม่ควรเพิกเฉยหรือหลบหนีการรักษา ส่วนการลงทะเบียนในวันนี้ก็มีประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าทยอยเดินทางเข้ามาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 วัน โดยในแต่ละวันจะดำเนินการทั้งหมด 500 คน หลังจากนั้นหากประชาชนหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่ได้ผ่านการลงทะเบียน สามารถไปลงทะเบียนย้อนหลังได้ที่สำนักงานแขวงทุกแขวง เพื่อนำหลักฐานการลงทะเบียนมาใช้เป็นเอกสารในการผ่านเข้าออกพื้นที่ตามมาตรการต่อไป

Facebook Comments