ด่วน!! อ.เชียงดาว แจ้งประกาศพื้นที่เสี่ยง หากมีประวัติไปในที่ดังกล่าว ขอให้แจ้งความเสี่ยง เพื่อรับการตัดกรองได้ที่ รพ.เชียงดาว หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน

1136
blank

ด่วน!! อ.เชียงดาว แจ้งประกาศพื้นที่เสี่ยง หากมีประวัติไปในที่ดังกล่าว ขอให้แจ้งความเสี่ยง เพื่อรับการตัดกรองได้ที่ รพ.เชียงดาว หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน

blank
วันที่ 14 ก.ย. 64 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว แจ้งประชาสัมพันธ์พื้นที่เฝ้าระวังความเสี่ยง ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว เนื่องจากผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มคลัสเตอร์บ้านหนองเต่า อำเภอเชียงดาว มีประวัติเดินทางหรือใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว
โดยประชาชนที่มีประวัติเดินทางหรือใช้บริการในสถานที่ในช่วงวันและเวลาตามประกาศ สามารถแจ้งความเสี่ยงเพื่อรับการคัดกรองที่ที่รพ.เชียงดาว หรือรพ.สต.ใกล้บ้าน
**หมายเหตุ กลุ่มคลัสเตอร์ หมายถึงพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง ที่มาจากการสอบถามของผู้ป่วยหลายราย ไม่ใช่ของรายเดียว
blank
blank blank