เชียงใหม่ สั่งขยายเวลาปิดสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน อีก 14 วัน ตั้งแต่ 4-17 ส.ค. 64 นี้ หลังยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้า-ออก สถานที่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

632

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติขยายเวลาปิดสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน ถึง 17 สิงหาคม หลังยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้า-ออก สถานที่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 87/2564 ปิดสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 62 บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นั้น

จากการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานที่ดังกล่าว ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกคำสั่งที่ 100/2564 โดยให้ปิดสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน ต่อเนื่องอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 และขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้า-ออก สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกสถานที่ และดำเนินการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ และให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรการ 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข่าว-ภาพ : นันธิกา กิจปาโล-ศราวุธ เจิมจันทร์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่Facebook Comments