22 ก.ค. 64  เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 38 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

894

 22 ก.ค. 64  เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 38 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

blank
วันที่ 22 ก.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 38 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 4,939 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 642 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,939 ราย
– เสียชีวิตสะสม 29 ราย