ธนาคารปรับเวลาเปิด-ปิด ทั่วประเทศ ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด เริ่ม 10 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

1438

ธนาคารปรับเวลาเปิด-ปิด ทั่วประเทศ ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด เริ่ม 10 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ประกาศเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่องการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการจำกัดการเดินทางลดการเคลื่อนที่ของประชาชน ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา

สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกขอเรียนให้ลูกค้าและประชาชนทราบว่าธนาคารมีแผน และมาตรการในการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19และขอให้มั่นใจว่าธนาคารจะสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ โดยเฉพาะบริการหลักที่สำคัญ เช่น การรับฝากเงิน การถอนเงิน การโอนเงิน การชำระเงิน และบริการสินเชื่อต่างๆได้ โดยลูกค้ายังคงใช้บริการที่สาขาธนาคาร และตู้เอทีเอ็ม ซึ่งธนาคารได้เตรียมสำรองธนบัตรไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้งลูกค้าประชาชนสามารถใช้บริการ ผ่าน Mobile Banking เช่น พร้อมเพย์ หรือการชำระเงินด้วย QR Code เพื่อลดความเสี่ยงและการสัมผัสตัวธนบัตร

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ได้มีมาตรการสำหรับการให้บริการของสาขา ตามแนวทางมาตรการด้านสาธารณสุข มาตรการด้านเศรษฐกิจ และมาตรการด้านสังคม ดังนี้

1.ธนาคารอาจพิจารณาปิดสาขาบางแห่งชั่วคราว สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเขต 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ และ 4 จังหวัดภาคใต้ คือ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตามประกาศของจังหวัดหรือรัฐบาล รวมถึงประกาศของเจ้าของพื้นที่ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ปิดการให้บริการชั่วคราวได้ ผ่านทาง website ของแต่ละธนาคาร

2.เวลาเปิดทำการสาขาทั้งประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 64 ดังนี้

-สาขาในห้าง/สาขาที่เปิดให้บริการเกิน 17.00 น. เปิดให้บริการเวลาไม่เกิน 17.00 น.

-สาขาอื่นๆ เปิดให้บริการเวลาไม่เกิน 15.30 น.

-สาขาใน 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี เปิดให้บริการเวลาไม่เกิน 15.00 น.

3. จำกัดช่องให้บริการ และจำกัดจำนวนลูกค้าในสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม

4. กรณีสาขาใดมีพนักงานหรือลูกค้าติดเชื้อเข้าใช้บริการ

-ให้แต่ละธนาคารปิดบริการสาขานั้น เพื่อทำการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทันที และเปิดให้บริการ เมื่อเสร็จสิ้น

-พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ให้ตรวจเชื้อ/และทำการกักตัวเองในที่พักทันที (Self-Quarantine at Home) ในระยะเวลาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

– จัดให้มีพนักงานปฎิบัติงานทดแทน ซึ่งเป็นพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสเชื้อ เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน

มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นการร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อความสะดวกของลูกค้าผู้บริการ ทางธนาคารขอแนะนำทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและลด การสัมผัส แต่หากมีความจำเป็นลูกค้าสามารถสำรองเงินสดให้เพียงพอผ่านการใช้บริการตู้เอทีเอ็ม ของธนาคาร โดยธนาคารจะกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง

Facebook Comments