ติดตั้งป้ายเตือน-ป้ายจราจรเพิ่ม “แยกแม่กวง” หลังผู้ใช้รถใช้ถนนแจ้งปัญหาจุดตัดทางเข้าวงเวียน มีผู้ขับขี่ขับด้วยความเร็วและไม่ใช้ความระมัดระวัง ประกอบกับไม่ชำนาญเส้นทาง เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุแล้วหลายครั้ง

1655

ติดตั้งป้ายเตือน-ป้ายจราจรเพิ่ม “แยกแม่กวง” หลังผู้ใช้รถใช้ถนนแจ้งปัญหาจุดตัดทางเข้าวงเวียน มีผู้ขับขี่ขับด้วยความเร็วและไม่ใช้ความระมัดระวัง ประกอบกับไม่ชำนาญเส้นทาง เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุแล้วหลายครั้ง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรสันทราย SAN SAI Police Station ได้เปิดเผยว่า ในที่ประชุม กต.ตร.สภ.สันทราย (คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสันทราย) ได้แจ้งปัญหาจากผู้ใช้รถใช้ถนนว่าบริเวณจุดตัดทางเข้าวงเวียนทางแยกแม่กวง เป็นจุดที่มีความเสี่ยงอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้น เนื่องจากผู้ขับขี่ขับด้วยความเร็ว และไม่ใช้ความระมัดระวัง ประกอบกับผู้ขับขี่ไม่ชำนาญเส้นทาง นั้น

blank

สภ.สันทราย ได้ประสานไปยังแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง เพื่อพิจารณาติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรและป้ายแนะนำ เพิ่มขึ้นและชัดเจน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุขึ้นบริเวณดังกล่าว โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ดำเนินการติดตั้งเตือนลดความเร็ว และเครื่องหมายจราจรอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นการเตือนผู้ขับขี่ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร ทั้งนี้ สภ.สันทราย จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ขับขี่รถ ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

blankblankblankblankblank