blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้อ.สันป่าตอง ออกมาตรการเข้ม‼ คุมพื้นที่ หย่อมบ้านสันจิกุ่ง ตั้งแต่ประปาหมู่บ้าน ถึง ทางแยกมะขามหลวง หมู่ 7 ต.ทุ่งต้อม หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน...

อ.สันป่าตอง ออกมาตรการเข้ม‼ คุมพื้นที่ หย่อมบ้านสันจิกุ่ง ตั้งแต่ประปาหมู่บ้าน ถึง ทางแยกมะขามหลวง หมู่ 7 ต.ทุ่งต้อม หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 ราย

-

อ.สันป่าตอง ออกมาตรการเข้ม คุมพื้นที่ หย่อมบ้านสันจิกุ่ง ตั้งแต่ประปาหมู่บ้าน ถึง ทางแยกมะขามหลวง หมู่ 7 ต.ทุ่งต้อม หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 ราย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตอง ออกประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบุว่า ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดการระบาด ระลอกใหม่ขึ้นในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วยสะสม ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จํานวน 3,970 คน มีผู้ติดเชื้อในวันนี้ 10 ราย โดยในรอบนี้ผู้ติดโรคจะไม่แสดงอาการหรือแสดง อาการน้อยมากในระยะแรก จึงทําให้การแพร่ระบาดกระจายออกไปหลายพื้นที่และมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มเป็นจํานวน มาก ในขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งต้อม อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 4 คน และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข ระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอสันป่าตองจึงขอความร่วมมือ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือประชาชน หย่อมบ้านสันจิกุ่ง ตั้งแต่ประปาหมู่บ้าน ถึง ทางแยกมะขามหลวง หมู่ ที่ 7 ตําบลทุ่งต้อม อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวนประมาณ 130 ครัวเรือน งดออกจากบ้าน เว้นแต่มี ความจําเป็น เช่น ซื้ออาหาร ซื้อของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ให้ออกจากบ้านได้เพียง 1 คน และให้ใช้เวลาน้อยที่สุด โดย จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด คือ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หลีกเลี่ยง การเข้าไปในที่ที่มีประชาชนแออัด สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่อออกจากที่พัก ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

2. ขอให้ประชาชนพื้นที่อื่น ห้ามเดินทางเข้าไปในพื้นที่ หย่อมบ้านสันจิทุ่ง ตั้งแต่ประปาหมู่บ้าน ถึง ทางแยกมะขามหลวงหมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งต้อม อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวด และสําหรับ ผู้ที่มีความจําเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ดังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง หย่อมบ้านสันจิรุ่ง ตั้งแต่ประปาหมู่บ้าน ถึง ทางแยกมะขามหลวง หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งต้อม อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และไม่ควรหยุดหรือแวะจอดรถใน พื้นที่

3. กําหนดให้ หย่อมบ้านสันจิทุ่ง ตั้งแต่ประปาหมู่บ้าน ถึง ทางแยกมะขามหลวง หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งต้อม อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวด หากผู้ใดพบว่าตนเองมีอาการป่วยผิดปกติ ให้แจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ในพื้นที่ทราบโดยด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดําเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ว่าที่ร้อยตรี บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอสันป่าตอง

P323O0.jpg

blank

Must Read

เชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1 ราย เกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชา เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง หลังพบผู้ป่วยมีการปกปิดข้อมูล หวั่นขยายเป็นคลัสเตอร์ใหม่

เชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1 ราย เกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชา เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง หลังพบผู้ป่วยมีการปกปิดข้อมูล หวั่นขยายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ 📌วันนี้ (18 มิ.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19...
error: Alert: Content is protected !!