คณะแพทยศาสตร์ มช. เผย การฉีดวัคซีนทุกชนิด ไม่เฉพาะแต่วัคซีนโควิด-19 มีโอกาสทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทได้ ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง และหายได้เอง

149

คณะแพทยศาสตร์ มช. เผย การฉีดวัคซีนทุกชนิด ไม่เฉพาะแต่วัคซีนโควิด-19 มีโอกาสทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทได้ ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง และหายได้เอง

การฉีดวัคซีนทุกชนิด ไม่เฉพาะแต่โควิดวัคซีน เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันคอตีบ ทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทได้ ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง โดยจะสามารถหายเองได้ เช่น ปวดบริเวณที่ฉีด ชาเป็นหย่อมๆ สำหรับอาการชาบางส่วนของร่างกาย หรือข้างใดข้างหนึ่งของร่างกาย หรือมีอาการอ่อนแรงเล็กน้อย ทำให้รู้สึกใช้งานได้ไม่เป็นปกติ ที่พบในผู้ที่ใด้รับวัคซีนโควิดในขณะนี้ พบว่าไม่ได้เกิดจาก โรคหลอดเลือดสมอง (โรคอัมพาต) และตรวจไม่พบลิ่มเลือดอุดตันหรือเลือดออกในสมอง อาการดังกล่าวหายเองได้
ที่มา : สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook Comments