รพ.สนามศูนย์เด็กเล็ก ทต.แม่คือ นำเงินที่ได้รับจากการบริจาค จัดซื้อเครื่องมือ-อุปกรณ์ ดูแลผู้ป่วยเด็กเล็ก

blank

รพ.สนามศูนย์เด็กเล็ก ทต.แม่คือ นำเงินที่ได้รับจากการบริจาค จัดซื้อเครื่องมือ-อุปกรณ์ ดูแลผู้ป่วยเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ไดโพสต์ชี้แจง ระบุว่า จากยอดเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. จำนวน 847,418.57 บาท
ขอแจ้งค่าใช้จ่ายรอบแรกดังนี้
1. จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ Panasonic แบบกำจัดไวรัส จำนวน 3 เครื่อง ตามคำแนะนำแพทย์ แยกเป็นขนาด 26 ตร.ม. จำนวน 2 เครื่อง และ ขนาด 42 ตร.ม. จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,970.-บาท
2. จัดซื้อหน้ากากกรองอากาศป้องกันระบบทางเดินหายใจ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับแพทย์และพยาบาลที่ใส่ชุด PPE เข้าไปดูแลเด็ก เป็นเงิน 60,000.-บาท
3. จัดซื้อไส้กรอง Hepa filter จำนวน 3 อัน เป็นเงิน 2,100.-บาท
4. จัดซื้อเครื่องซักผ้า Panasonic ขนาด 16 กิโล เป็นเงิน 13,490.-บาท
5. จัดซื้อเครื่องอบผ้า Whirlpool ขนาด 15 กิโล เป็นเงิน 32,990.-บาท
รวมเป็นรายจ่ายรอบแรกจำนวน 133,550.-บาท คงเหลือ 703,868.57.-บาท
ขอขอบพระคุณผู้บริจาคเงินทุกท่าน ในการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือครั้งนี้ สำหรับการใช้จ่ายในครั้งต่อไปจะรายงานให้ทุกท่านทราบต่อไป
173595646 1416206438737221 4377397512577817262 n
174189866 1416206448737220 4002027479635213663 n
178042911 1416206668737198 9016907578807328038 n
178384421 1416206622070536 7893142292821683756 n
178437459 1416206432070555 3449886861639708253 n
178482432 1416206552070543 8349479183701506750 n
178490899 1416206708737194 4491341242646533425 n
178601161 1416206508737214 751516135651443342 n
178690895 1416206705403861 1183984027723626818 n
178698085 1416206522070546 7520338629091448370 n
178746772 1416206615403870 1504319586327156762 n