วัดเจดีย์หลวง ประกาศ‼ ปิดพระวิหารหลวง หออินทขีล ฯลฯ งดกิจกรรมที่มารวมตัวกันทุกอย่าง ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย

359

วัดเจดีย์หลวง ประกาศ‼ ปิดพระวิหารหลวง หออินทขีล ฯลฯ งดกิจกรรมที่มารวมตัวกันทุกอย่าง ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 วัดเจดีย์หลวง ประกาศ ปิดพระวิหารหลวง หออินทขีล พิพิธภัณฑ์วัด วิหารหลวงปู่มั่น อาคารศาสนสถานภายในวัดทุกจุด และงดกิจกรรมที่มารวมตัวกันทุกอย่าง ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย

Auo51b.jpg