โครงการดีๆ จากโลตัส และ SCGP ชวนบริจาคกระดาษลังไม่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิล ผลิตเตียงสนาม ที่จุดรับของโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขาทั่วประเทศ

322

โครงการดีๆ จากโลตัส และ SCGP ชวนบริจาคกระดาษลังไม่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิล ผลิตเตียงสนาม ที่จุดรับของโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ชวนบริจาคกล่องและลังกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้ว ที่จุดรับของโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นเตียงกระดาษ ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศสู้กับโควิด-19 ซึ่งเป็นเตียงที่มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ ประกอบง่ายใน 8 นาที โดยไม่ต้องใช้กาวใช้ได้นาน 3 เดือน หากไม่โดนน้ำ และรับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัมในแนวราบ
ในช่วงที่ผ่านมา SCG ได้ผลิตเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี (SCGP Paper Field Hospital Bed) จากกระดาษรีไซเคิล 100% ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศแล้วกว่า 3,500 เตียง
Facebook Comments