เชียงใหม่คืนชีพด่านตรวจ‼ กวดขันวินัยจราจร-ตรวจวัดแอลกอฮอล์ เริ่ม 1 เม.ย. 64 นี้

1117

เชียงใหม่คืนชีพด่านตรวจ‼ กวดขันวินัยจราจร ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เริ่ม 1 เม.ย. 64 นี้

กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ว่า ในวันที่ 1 เมษายน 2564 จราจรเชียงใหม่รณรงค์การขับขี่เพื่อความปลอดภัย จะมีการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรและตรวจวัดแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน

Facebook Comments