ไทยติดอันดับที่ 54 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ World Happiness Report 2021

589

ไทยติดอันดับที่ 54 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ World Happiness Report 2021

World Happiness Report 2021 รายงานความสุขของประชากร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ ที่จัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ได้ทำแบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนใน 149 ประเทศเพื่อวัดค่าเฉลี่ยความสุขของพวกเขาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีดัชนีชี้วัดหลายตัว เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP), การสนับสนุนทางด้านสังคม, เสรีภาพส่วนบุคคล และปัญหาการทุจริตคอรัปชัน
ผลสำรวจพบว่าประเทศที่คนมีความสุขมากที่สุด 10 อันดับแรก
(1) ฟินแลนด์ แชมป์ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน
(2) เดนมาร์ก
(3)สวิตเซอร์แลนด์
(4) ไอซ์แลนด์
(5) เนเธอร์แลนด์
(6) นอร์เวย์
(7) สวีเดน
(8) ลักเซมเบิร์ก
(9) นิวซีแลนด์
(10) ออสเตรีย
เยอรมนีขึ้นจากลำดับที่ 17 มาอยู่ที่ 13 ในปีนี้ ขณะที่ฝรั่งเศสไต่ขึ้น 2 อันดับอยู่ที่ 21 ของโลก สวนทางกับสหราชอาณาจักรที่ร่วงจากอันดับ 13 ลงไปอยู่อันดับที่ 17
สหรัฐอเมริกาลดลง 1 อันดับไปอยู่ที่ 19 ของโลก ขณะที่จีนติดอันดับที่ 84
4 ชาติแอฟริกา ได้แก่ เลโซโท, บอตสวานา, รวันดา และซิมบับเว ติดอยู่ในลำดับท้ายๆ ของตาราง แต่ก็ยังมีคะแนนสูงกว่า “อัฟกานิสถาน” ซึ่งเป็นประเทศที่ผู้คนมีความสุขน้อยที่สุดในโลกสำหรับปีนี้
สำหรับประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 54 ของโลกเท่าปีก่อน และหากวัดกันเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนก็จะเป็นที่ 2 รองจาก “สิงคโปร์” ซึ่งติดอันดับที่ 32 ของโลก
Facebook Comments