blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยเดินหน้าคลายล็อกสิทธิบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยเดินหน้าคลายล็อกสิทธิบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

-

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยเดินหน้าคลายล็อกสิทธิบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อยกระดับ หรือคลายล็อกระบบสวัสดิการแห่งรัฐด้านสาธารณสุข สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ดังนี้

  1. ประชาชนสามารถรับการรักษาพยาบาลที่ใดก็ได้โดยจะเริ่มทดลองกับประชาชนใน กทม. ให้สามารถไปรับบริการที่คลินิกชุมชนอบอุ่น และหน่วยบริการเฉพาะทางชุมชนอบอุ่นได้ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 เป็นต้นไป
  2. “ผู้ป่วยใน” ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวอีกต่อไป หากผู้ป่วยไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพแล้ว โรงพยาบาลวินิจฉัยว่าต้องแอดมิท หรือนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันที โดยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวอีก
  3. ประชาชนแจ้งย้ายหน่วยบริการเมื่อใด รักษาที่ใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องรอกระบวนการ 15 วัน อีกต่อไป
  4. ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและไม่แออัด โดยหน่วยบริการผู้วินิจฉัยจะส่งข้อมูลผู้ป่วยไปให้ สปสช. เพื่อประสานจัดหาโรงพยาบาลได้ทันที พร้อมทั้งบริการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน และติดตามอาการและแนะนำการทานยาผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Telehealth)

ที่มา: ไทยคู่ฟ้า

blank

Must Read

“พักสายตา CM108.com ” ตี้ “คลองแม่ข่า” คลองสายประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ที่ถือเป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่...

"พักสายตา CM108.com " 🗿🎨 ตี้ "คลองแม่ข่า" คลองสายประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ที่ถือเป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่ เปิ้ลมี Street Art และ Graffiti ไว้ถ่ายรูปเน้อ 📸 ✨ "คลองแม่ข่า" คลองสายประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ที่ถือเป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่ ตอนนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลายมาเป็นจุดถ่ายภาพสุดร่มรื่น...
error: Alert: Content is protected !!