blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยนายกฯ สั่งทบทวนคำสั่งระงับการออกกาศสื่อออนไลน์ต่างๆ ย้ำคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นสำคัญ วอนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

นายกฯ สั่งทบทวนคำสั่งระงับการออกกาศสื่อออนไลน์ต่างๆ ย้ำคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นสำคัญ วอนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

-

นายกฯ สั่งทบทวนคำสั่งระงับการออกกาศสื่อออนไลน์ต่างๆ ย้ำคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นสำคัญ วอนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

วันนี้ (20 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงต่อสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล กรณีเอกสารสำคัญคำสั่งจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อการตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการของสื่อ สื่อออนไลน์ ที่มีเนื้อหาสาระกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

นายกรัฐมนตรีย้ำว่าสื่อมวลชนล้วนเป็นภาคส่วนสำคัญของสังคมไทย คือพลังสำคัญที่จะสร้างความชอบธรรม สร้างสรรค์ และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับประเทศได้ บทบาทของสื่อที่ทำหน้าที่อย่างมีสิทธิ เสรีภาพ มีความเป็นกลาง ได้สร้างคุณประโยชน์มากมายต่อประเทศไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ด้วยการเฝ้าระวัง ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ในสังคม การตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนาจ วันนี้ ได้สั่งการพร้อมมอบแนวทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ตัดสินใจออกคำสั่งดังกล่าว ขอให้ทบทวนคำสั่งระงับการออกอากาศต่าง ๆ และขอให้พิจารณาคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นสำคัญ ยกเว้นบางกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ บิดเบือนข้อเท็จจริง ยุยงปลุกปั่น หรือ Fake News ที่ชัดเจน นำเสนอข่าวที่ตั้งใจบิดเบือนมีเนื้อหาก้าวล่วง ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดหลักการตามกฎหมาย และดำเนินการเฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไปทั้งนี้ จึงอยากสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน บางอย่างที่มีความจำเป็นต้องถูกระงับการออกกาศตามคำสั่งก็ต้องปฏิบัติตาม

“หน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันป้องกันกำจัดการกระทำที่มีเจตนาร้ายต่อประเทศ ความพยายามที่จะยุยงปลุกปั่น สร้างความวุ่นวายและความแตกแยกในประเทศไม่ต้องยอมให้เกิดขึ้น นายกรัฐมนตรีไม่เคยละเมิดสิทธิใคร แต่ทุกฝ่ายก็ต้องระวังการละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย” นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำในตอนท้าย

blank

Must Read

“พักสายตา CM108.com ” ตี้ “คลองแม่ข่า” คลองสายประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ที่ถือเป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่...

"พักสายตา CM108.com " 🗿🎨 ตี้ "คลองแม่ข่า" คลองสายประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ที่ถือเป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่ เปิ้ลมี Street Art และ Graffiti ไว้ถ่ายรูปเน้อ 📸 ✨ "คลองแม่ข่า" คลองสายประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ที่ถือเป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่ ตอนนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลายมาเป็นจุดถ่ายภาพสุดร่มรื่น...
error: Alert: Content is protected !!