เอไอเอส เดินหน้าองค์กรแห่งนวัตกรรม ผนึก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมบูรณาการด้านการเกษตร ยกระดับสู่ Smart Farming พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างยั่งยืน

146
เอไอเอส เดินหน้าองค์กรแห่งนวัตกรรม ผนึก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมบูรณาการด้านการเกษตร ยกระดับสู่ Smart Farming พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างยั่งยืน

เอไอเอส เดินหน้าองค์กรแห่งนวัตกรรม ผนึก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมบูรณาการด้านการเกษตร ยกระดับสู่ Smart Farming พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างยั่งยืน

14 กันยายน 2563 : เอไอเอส ผู้นำ Digital Life Service Provider และนวัตกรรม IoT อันดับ 1 ที่ครอบคลุม 77 จังหวัด จับมือ ม.แม่โจ้ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตร เดินหน้าลงนามขยายความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ( Smart Farming ) นำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล พร้อมด้วยเทคโนโลยี NB-IoT ร่วมยกระดับเกษตรกร พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างยั่งยืน

​นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของเอไอเอส ที่เป็นผู้ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เรายังมีความมุ่งมั่นในการสร้าง Ecosystem ในทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างสรรรค์นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง โดยในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศ เอไอเอส จึงได้ขยายความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรของภาคเหนือ นำ Digital Infrastructure พร้อมด้วยเทคโนโลยี NB-IoT ร่วมสนับสนุนงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ด้านการบริหารจัดการและดูแลฟาร์ม ความสามารถในการควบคุมผลผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมการเรียนรู้และสัมผัสกับ Digital Economy ที่เอื้อต่อภาคธุรกิจแบบครบวงจร พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือให้เติบโตไปด้วยกัน”

S 212049935ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์ความเป็นนักปฏิบัติที่สะสมภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร ต่อยอดสู่เกษตรนวัตกรรม smart farm และเกษตรสมัยใหม่ พร้อมมุ่งมั่งพัฒนาเพื่อยกระดับระบบเกษตรกรรมของประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ต่างมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าภาคการเกษตร อาทิเช่น ระบบอุปกรณ์ IoT ทางการเกษตร ระบบแอปพลิเคชั่นเพื่อการสนับสนุนการทำการเกษตร (Decision support system) AI ทางการเกษตร และ ระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติทางการเกษตร โดยความร่วมมือกับเอไอเอสในวันนี้ เราเชื่อมั่นว่าด้วยองค์ความรู้และศักยภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีความเชี่ยวชาญในภาคเกษตรกรรม เมื่อผนวกกับจุดแข็งของเอไอเอส ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่แข็งแกร่งด้วยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และครอบคลุมทั่วประเทศ จะช่วยให้งานวิจัยและพัฒนาโซลูชั่น ตลอดจนแพลตฟอร์มต่างๆ สนับสนุนระบบการทำฟาร์มสมัยใหม่ ที่มีความเหมาะสมกับบริบทเกษตรกรรมของไทย อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการยกระดับระบบเกษตรกรรมไทยให้สามารถไปสู่เป้าหมาย เกษตรกรรม 4.0 ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

เกี่ยวกับ AIS
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้นำด้าน Digital Life Service Provider อันดับ 1 ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1450 MHz และมีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดกว่า 41.1 ล้านเลขหมาย (ณ มีนาคม 2563) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ปัจจุบันครอบคลุม 77 จังหวัดแล้วเป็นรายแรกผ่าน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre และบริการดิจิทัล5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ ดิจิทัลเพย์เมนท์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ ตลอดจนขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ อาทิ AIS eSports, AIS Insurance ทั้งหมดนี้ เพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน