กรมสรรพากรขยายเวลายื่นภาษีถึง 31 ส.ค. นี้ เผยคืนเงินภาษีแล้วกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท

413

กรมสรรพากรขยายเวลายื่นภาษีถึง 31 ส.ค. นี้ เผยคืนเงินภาษีแล้วกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 จากข้อมูลผู้ยื่นขอคืนภาษีปีล่าสุด กรมสรรพากร ได้คืนเงินภาษีปี 2562 ไปแล้วรวม 3,075,237 แบบ 👉เป็นเงินภาษีที่คืนให้แล้วรวม 33,145.82 ล้านบาท เป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องและเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชน ในช่วงโควิด-19 พบว่าผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินและได้รับภาษีคืนนั้นกว่า 90% เป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางระบบอินเทอร์เน็ต มีการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีถูกต้องครบถ้วน และมีการผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ปีภาษี 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค. นี้ โดยผู้เสียภาษีที่ขอคืนภาษีสามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะการขอคืนภาษีได้ด้วยตนเองที่ www.rd.go.th

Facebook Comments