Home ข่าวทั่วไทย รู้หรือไม่ ? เผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทางกฎหมาย และยังเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่น อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

รู้หรือไม่ ? เผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทางกฎหมาย และยังเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่น อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-

รู้หรือไม่ ? เผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทางกฎหมาย และยังเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่น อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เผาทําให้เกิดเหตุรําคาญ!!

มาตรา 25 เหตุรําคาญ คือ การกระทําใดๆอันเป็น เหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535)

สั่งห้ามแล้ว ยังเผาต่อ!!

มาตรา 74 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ประกาศ ที่ออกตามมาตรา 28/1วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตามมาตรา 23 มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสองต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ* *แก้ไขเพิ่มเติมโคย พ.ร.บ.การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

เผาจนเป็นอันตรายต่อผู้อื่น และทรัพย์ของผู้อื่น!!

มาตรา 220 ผู้ใดกระทําให้เกิดเพลิงไหม้แก่ วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้อง ระวางโทษ จําคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท (ประมวลกฎมายอาญา พ.ศ.2499)

“ลดเผา = ลดฝุ่น” คุณทําได้

Cr. กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

Must Read

พบเสียชีวิตแล้ว หนุ่มรัฐศาสตร์ ปี3 มหาวิทยาลัยดัง จมน้ำปิง หลังหายไป 2 วัน เพื่อนๆ และญาติตามหา

(มีคลิป) หนุ่ม นศ.ปี 3 ม.ดังในเชียงใหม่ หายตัวไป 2 วัน เพื่อนและอาจารย์ออกตามหา สุดท้ายทราบข่าวร้าย พบเป็นศพลอยติดริมตลิ่งน้ำปิง พบข้อมูลเจ้าตัวป่วยซึมเศร้า เมื่อเวลาประมาณ 09.50 น. วันที่ 20 ก.ย.63 ทาง ร.ต.ท.พีระวัฒน์ บุญแต้ม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้รับแจ้งเหตุพบศพคนเสียชีวิตภายในลำน้ำปิง...
error: Alert: Content is protected !!