ท่าอากาศยานเชียงใหม่แจง เดินทางเข้าเชียงใหม่ ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องกรอกเอกสารแล้ว แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงานการบินพลเรือน

7134

ท่าอากาศยานเชียงใหม่แจง เดินทางเข้าเชียงใหม่ ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องกรอกเอกสารแล้ว แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงานการบินพลเรือน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประกาศถึงผู้โดยสารทุกท่าน เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องกรอกเอกสารแล้ว สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41/2563 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้ยกเลิกจุดคัดกรองทุกช่องทางที่เข้าจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งทางอากาศ ทางบก เนื่องด้วยไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ติดต่อกัน 30 วันแล้ว รวมถึงไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 41 วัน อย่างไรก็ตามในส่วนของการเดินทางโดยเครื่องบิน ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงานการบินพลเรือน คือต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา สำหรับผู้โดยสารขาออกยังคงต้องกรอกข้อมูล ตามมาตรการปฏิบัติของ AOT

106026422 868125877015389 6174139729355064548 o

104592565 868491413645502 4595686213582684390 o
104973871 868491483645495 5128346481992210113 o

Facebook Comments