ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเข้ม! รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

2834

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเข้ม!!! รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งรถโดยสารระหว่างจังหวัด และรถโดยสารภายในจังหวัด จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 -2 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing และมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง รวมถึงตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งดูแลให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง และจัดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วย ซึ่งการตรวจเข้มดังกล่าวนั้นมีการตั้งจุดตรวจในทุกวันนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ และยังคงดำเนินการต่อเนื่อง

96082273 689984511766079 3958800046828290048 o
96517213 689984365099427 4806024466708561920 o
96541579 689985095099354 4902390781072900096 o
97426506 689985525099311 3071898573038682112 o
97426601 689984691766061 3318003321540706304 o
97450162 689984751766055 5807119259653898240 o
97479729 689984441766086 5908595528538521600 o
97562588 689984805099383 2805333218813804544 o
98036742 689984621766068 7558100241375821824 o

Facebook Comments