โฆษก ศบค. เผยร่างมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 แบ่งเป็น 3 กลุ่มกิจการ-กิจกรรม ขอผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม ย้ำให้รอมติที่ประชุม ศบค. 15 พ.ค. นี้

5490

โฆษก ศบค. เผยร่างมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 แบ่งเป็น 3 กลุ่มกิจการ/กิจกรรม ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม ย้ำให้รอมติที่ประชุม ศบค. 15 พ.ค.นี้

      วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เผยถึงมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2 ที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลาย ว่า ในวันนี้จะเป็นการประกาศอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเพราะจะต้องรอมติจากที่ประชุม ศบค. ในวันที่ 15 พ.ค. นี้ โดยมีการแบ่งกลุ่มกิจการ/กิจกรรม ในระยะที่ 2 ออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มกิจการ/กิจกรรม ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้แก่
ก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มขนมหวาน ไอศกรีม ในอาคารสำนักงาน
ข. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ยกเว้น โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส โบว์ลิง สวนสนุก สวนน้ำ ศูนย์ประชุม และศูนย์พระเครื่อง สนามพระ พระบูชา
ค. ร้านค้าปลีก ค้าส่ง อื่น ๆ
ง. ร้านเสริมสวย (ย้อมผม ดัดผม หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ภายในเวลาการบริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง) และร้านทำเล็บ

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มกิจการ/กิจกรรม ด้านการออกกำลังกาย หรือ ดูแลสุขภาพ
ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ควบคุมน้ำหนัก
ข. สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้ง และตามกติกาสากลเล่นเป็นทีม ไม่มีผู้ชม
ค. สวนดอกไม้ สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี ห้องสมุดสาธารณะ (เข้าเป็นรายคน) สถานประกอบการนวดแผนไทย (เฉพาะนวดเท้า)

กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มกิจการ/กิจกรรม อื่น ๆ ได้แก่ การประชุม ณ สถานที่ภายในหรือภายนอกองค์กร ลักษณะการบรรยายร่วมกับ Video Conference (จำกัดจำนวนคนตามพื้นที่) และทีมถ่ายทำรายการโทรทัศน์ โฆษณา ถ่ายแบบ ทำคลิป(จำนวนไม่เกิน 5 คน)

โฆษก ศบค. ย้ำว่ามาตรการผ่อนปรนสถานที่ประกอบกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ ยังเป็นเพียงร่างที่จะต้องผ่านการประชุมหารืออีกหลายครั้งกับทางกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายความมั่นคง ผู้ประกอบการและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงของกิจการ/กิจกรรมได้ ดังนั้น ต้องเรียงลำดับตามความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ของตน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้ารับบริการ รวมถึงต้องมีมาตรการป้องกันตนเองด้วย