Home ข่าวธุรกิจเชียงใหม่ ข่าวเศรษฐกิจเชียงใหม่ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ มอบ Face shield mask ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ มอบ Face shield mask ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

-

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ มอบ Face shield mask ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ได้ส่งมอบหน้ากากที่มีแผ่นกระบังป้องกันใบหน้า (Face shield mask) จำนวนทั้งหมด 1,120 ชิ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์การค้าฯ จัดขึ้น โดยหน้ากากทุกชิ้นเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของพนักงานของศูนย์การค้าฯ เอง ซึ่งได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลสันกำแพง เรียบร้อยแล้ว และจะมีการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลจอมทองในลำดับถัดไป

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการทำหน้ากาก โดย Depa Co-working Space ชั้นจี อาคารบี

80864
80866
80910
80920

Must Read

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่ง" เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เงื่อนไขของ คนละครึ่ง -ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็ปไซต์ชื่อ www.คนละครึ่ง.com -เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิ กำหนดการ - เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่...
error: Alert: Content is protected !!