111111111

ประชาสัมพันธ์ วางแผนการเดินทาง ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 62 มีสอบ ก.พ. มีผู้เข้าสอบกว่า 31,008 คน

 แจ้งข้อมูลการจัดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 (ภาคเช้า) ตั้งแต่เวลา 09.00-11.40 น. และ (ภาคบ่าย) ตั้งแต่เวลาเวลา 14.00-16.40 น. โดยศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 11 สนามสอบ มีจำนวนผู้เข้าสอบในภาคเช้าจำนวน 15,531 คน และ ภาคบ่ายจำนวน 15,477 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 31,008 คน อาจจะทำให้มีการจราจรหนาแน่นในบริเวณจุดที่ตั้งสนามสอบ ฝากวางแผนการเดินทาง หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบสนามสอบด้วย

คลิกดูแผนที่สนามสอบ

ข้อมูล : กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่