ประชาสัมพันธ์ วางแผนการเดินทาง ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 62 มีสอบ ก.พ. 11 สนามสอบ ผู้เข้าสอบกว่า 31,008 คน

16922

ประชาสัมพันธ์ วางแผนการเดินทาง ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 62 มีสอบ ก.พ. มีผู้เข้าสอบกว่า 31,008 คน

     แจ้งข้อมูลการจัดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 (ภาคเช้า) ตั้งแต่เวลา 09.00-11.40 น. และ (ภาคบ่าย) ตั้งแต่เวลาเวลา 14.00-16.40 น. โดยศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 11 สนามสอบ มีจำนวนผู้เข้าสอบในภาคเช้าจำนวน 15,531 คน และ ภาคบ่ายจำนวน 15,477 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 31,008 คน อาจจะทำให้มีการจราจรหนาแน่นในบริเวณจุดที่ตั้งสนามสอบ ฝากวางแผนการเดินทาง หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบสนามสอบด้วย

คลิกดูแผนที่สนามสอบ

ข้อมูล : กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่