พรุ่งนี้(12 ก.พ. 63) แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์ต่อลิตร

พรุ่งนี้(12 ก.พ. 63) แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์ต่อลิตร

     แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ราคาคงเดิม มีผลวันพรุ่งนี้(12 กุมภาพันธ์ 2563)

*ราคานี้เป็นราคาในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แต่ละพื้นที่และสถานนีบริการน้ำมัน ราคาอาจแตกต่างกันออกไป

xTi3u2.jpg