ชวนเที่ยวงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2563

11008

ชวนเที่ยวงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2563

     จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และข่วงประตูท่าแพ ร่วมสัมผัสความงดงามของมวลดอกไม้และพฤกษานานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งสวยงามพร้อมกับถ่ายรูป Check in เก็บภาพความประทับใจกับ Landmark ที่สวยงาม ทั่วทั้งเมือง และบริเวณแจ่งประตูเมืองโดยรอบ

blank     ไฮไลท์สำคัญ ชมการประกวดขบวนรถบุปผชาติที่สวยงามตระการตา ชิงถ้วยรางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ เชิงสะพานนวรัตน์ ส่วนกำหนดการอย่างละเอียดนั้นจะแจ้งให้ทราบต่อไป