ภาพนักท่องเที่ยว ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ และ แม่กำปอง นักท่องเที่ยวล้น รถติด ลานจอดรถเต็ม

3124
ปีใหม่ ดอยอินทนนท์

ข้อมูลวันที่ 30 ธันวาคม 2563
รายงานจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เวลา 14.20 น. การจราจรบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ยอดดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน และพระมหาธาตุเจดีย์ฯ นักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ทำให้มีรถเยอะ เคลื่อนตัวได้ช้า ลานจอดเต็มทุกช่องจอด แต่ก็มีรถเข้า-ออก ตลอดเวลา ขณะนี้กำลังระบายรถลง เพื่อลดความแออัดของรถบนยอดดอย

กิ่วแม่ปาน 2563

รถติดดอยอินทนนท์ รถติด ดอยอินทนนท์

การจราจรหนาแน่นมากๆ ในแม่กำปอง

รถติดแม่กำปอง

วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่
วัดดอยคำ เชียงใหม่

เพิ่มเติมดูได้ที่เพจจังหวัดเชียงใหม่

ติดตามเว็บไซต์ CM108 ประจำจะไม่พลาดข่าวสาร