เชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Ultra Trail Thailand 2020 Doi Intganon Chiang Mai

211

เชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Ultra Trail Thailand 2020 Doi Intganon Chiang Mai

     จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Ultra Trail Thailand 2020 Doi Intganon Chiang Mai เพื่อความปลอดภัยในด้านต่างๆ ของผู้เข้าแข่งขัน

      เมื่อ (24 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Ultra Trail Thailand 2020 Doi Intganon Chiang Mai ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

iLszee.jpg

      การประชุมครั้งนี้ได้มีการชี้แจงรายละเอียดในการจัดงาน Ultra Trail Thailand 2020 Doi Intganon Chiang Mai ซึ่งแบ่งระยะในการแข่งขันออกเป็น 5 ระยะ ประกอบด้วย 178 กิโลเมตร 120 กิโลเมตร 82 กิโลเมตร 61 กิโลเมตร และ 24 กิโลเมตร ซึ่งได้มีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อม เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันและเจ้าหน้าที่ระหว่างจัดงาน ทั้งในด้านการแพทย์ ความปลอดภัยของสถานที่และเส้นทางการแข่งขัน ที่พักและอาหาร ตลอดจนการบริการในด้านต่างๆ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของดอย
อินทนนท์ เป็นพื้นที่ภูเขาสูงที่สลับซับซ้อน มีความสูงของพื้นที่ระหว่าง 400-2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทำให้มีความยากลำบากในการเข้าถึงจุดต่างๆ ของเส้นทางการแข่งขัน โดยได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้หน่วยงานต่างๆ เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจัดการแข่งขัน

*********

ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
24 ธันวาคม 2562

iLsYPt.jpg
iLsN3l.jpg
iLsBbk.jpg
iLsfav.jpg
iLsk4E.jpg

iLs9nV.jpg
iLstdQ.jpg

iLs3QN.jpg