ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ขับเคลื่อนถนนนิมมานฯ ให้เป็น Smart City

4283

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ขับเคลื่อนถนนนิมมานฯ ให้เป็น Smart City นำร่องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าเดิน-น่าอยู่-น่าเที่ยว นำเสาไฟลงใต้ดิน ออกแบบทางเท้าใหม่ ปรับโฉมภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟสื่อมวลชน เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกแขนง โดยมีสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้กำลังดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาถนนนิมมานเหมินทร์ให้เป็น Smart City และการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนนิมมานฯ

     ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทางหลวง การประปา และจะมีการพัฒนาการจราจรในถนนนิมมานฯ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินรถมากขึ้น โดยการกำหนดจุดห้ามจอด และการติดเซนเซอร์ในที่ห้ามจอด ซึ่งจะช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างดี

ข่าว : นันธิกา กิจปาโล / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments