Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ฟื้นชีวิตคลองแม่ข่า! เชียงใหม่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการสร้างสะพานข้ามคลองแม่ข่า และการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองแม่ข่า ช่วงชุมชนหัวฝาย-กำแพงงาม

ฟื้นชีวิตคลองแม่ข่า! เชียงใหม่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการสร้างสะพานข้ามคลองแม่ข่า และการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองแม่ข่า ช่วงชุมชนหัวฝาย-กำแพงงาม

-

เชียงใหม่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการสร้างสะพานข้ามคลองแม่ข่า และการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองแม่ข่า ช่วงชุมชนหัวฝาย-กำแพงงาม

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณหลังวัดหัวฝาย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 พันเอก บุญญฤทธิ์ เกษตรเยือน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายชุมชนริมคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นพิจารณารูปแบบสะพานข้ามคลองแม่ข่า และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองแม่ข่า ในช่วงของชุมชนหัวฝาย-กำแพงงาม โดยมีประชาชนร่วมรับฟังเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ริมคลองแม่ข่า

     สำหรับการพิจารณารูปแบบสะพานข้ามคลองแม่ข่าในครั้งนี้ ได้ใช้ “สะพานบุญ” ที่อยู่ในบริเวณชุมชนหัวฝาย-กำแพงงาม เป็นต้นแบบ สืบเนื่องจากที่ พลอากาศเอก สถิตพงศ์ สุวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาคลองแม่ข่า และได้เห็น”สะพานบุญ” ซึ่งมีลักษณะเป็นโค้งที่เรือสามารถลอดผ่านได้ จึงให้ใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองแม่ข่าแห่งอื่น และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่จะใช้เป็นทางเดินเชื่อมถึงกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการขายของ โดยการเปลี่ยนหลังบ้านเป็นหน้าบ้าน ซึ่งประชาชนในชุมชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ และทำให้บ้านของตนเกิดความสวยงาม ซึ่งจะเป็นตัวแบบที่ดีในการบริหารจัดการพื้นที่ของรัฐ ร่วมกับเอกชนและชุมชนในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่ง" เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เงื่อนไขของ คนละครึ่ง -ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็ปไซต์ชื่อ www.คนละครึ่ง.com -เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิ กำหนดการ - เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่...
error: Alert: Content is protected !!