ผลโพลออนไลน์ชี้! กว่า 54 % ไม่เห็นด้วยกับการปล่อยโคมช่วงเทศกาลลอยกระทง

1170

ผลโพลออนไลน์ชี้กว่า 54 % ไม่เห็นด้วยกับการปล่อยโคมช่วงเทศกาลลอยกระทง

     จากกรณีที่เป็นที่ถกเถียงกันเป็นอย่างมาก กับกรณีการปล่อยคอมโลม โคมไฟ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั้น

     ทางเพจ จังหวัดเชียงใหม่ CM108.COM ได้จัดทำโพลออนไลน์ในหัวข้อ “ท่านคิดเห็นอย่างไรบ้าง? กับการปล่อยโคมไฟ โคมลอย ช่วงเทศกาลลอยกระทง” โดยมีการตั้งโพลไว้เป็นเวลา 1 วัน มีผู้ร่วมโหวตกว่า 29,000 คน โดยผลโพล์ออกมาค่อนข้างสูสี โดยส่วนใหญ่กว่า 54% ไม่เห็นด้วยกับการปล่อยโคมลอย โคมไฟ ช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยให้เหตุผลว่ากลัวว่าจะไม่ปลอดภัย เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการโคมไฟตกใส่บ้านพักแล้วเกิดเพลิงไหม้มาแล้ว รวมถึงยังเป็นการสร้างขยะเป็นจำนวนมาก ส่วนอีก 46% เห็นด้วยกับการปล่อยโคมในเทศกาลลอยกระทง เนื่องจากเห็นว่าเป็นประเพณีที่มีมาเนิ่นนาน และมีเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น รวมไปถึงทางภาครัฐก็ได้มีการกำหนดกรอบและข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าสามารถปล่อยได้บริเวณไหนและช่วงเวลาใด และอยากให้อนุรักษ์ประเพณีสืบต่อไป