Home ข่าวทั่วไทย ช่วงนี้อาจมีฝุ่นสะสมตัว! ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดการณ์ในช่วง 9-12 พ.ย. อากาศจะไม่ยกตัว อาจส่งผลให้ฝุ่นสะสมตัวได้

ช่วงนี้อาจมีฝุ่นสะสมตัว! ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดการณ์ในช่วง 9-12 พ.ย. อากาศจะไม่ยกตัว อาจส่งผลให้ฝุ่นสะสมตัวได้

-

ช่วงนี้อาจมีฝุ่นสะสมตัว! ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดการณ์ในช่วง 9-12 พ.ย. อากาศจะไม่ยกตัว อาจส่งผลให้ฝุ่นสะสมตัวได้

     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดหมายสภาวะอากาศ เพื่อเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ โดยมนช่วงวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 ภาคเหนืออากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ไม่มีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้ และอากาศไม่ยกตัว ทำให้ฝุ่นละอองสะสมตัวได้

     ส่วนในข่วงวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น อากาศสามารถยกตัวได้ ทำให้ฝุ่นละอองไม่สะสมตัว

Must Read

‘ลำพูน’ คว้าแชมป์จังหวัดสะอาดระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นแชมป์จังหวัดสะอาด 3 ปีซ้อน

มท. ประกาศผลการคัดเลือก “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 "ลำพูน" คว้าแชมป์จังหวัดสะอาด 3 ปีซ้อน วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการที่ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญและกำหนดให้การบริหารจัดการขยะเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย...
error: Alert: Content is protected !!