ช่วงนี้อาจมีฝุ่นสะสมตัว! ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดการณ์ในช่วง 9-12 พ.ย. อากาศจะไม่ยกตัว อาจส่งผลให้ฝุ่นสะสมตัวได้

ช่วงนี้อาจมีฝุ่นสะสมตัว! ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดการณ์ในช่วง 9-12 พ.ย. อากาศจะไม่ยกตัว อาจส่งผลให้ฝุ่นสะสมตัวได้

     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดหมายสภาวะอากาศ เพื่อเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ โดยมนช่วงวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 ภาคเหนืออากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ไม่มีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้ และอากาศไม่ยกตัว ทำให้ฝุ่นละอองสะสมตัวได้

     ส่วนในข่วงวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น อากาศสามารถยกตัวได้ ทำให้ฝุ่นละอองไม่สะสมตัว