อย. แนะ “อิ่มบุญ สุขใจ” วิสาขบูชานี้ จัดชุดสังฆทาน ยึดหลัก 1 มองหา 5 เลี่ยง

169

21 พ.ค. 67 – นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอให้พุทธศาสนิกชนเริ่มต้นด้วยการถวายสังฑานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของพระสงฆ์ จึงขอแนะนำให้เลือกซื้ออาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) มาจัดชุดสังฆทาน เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์รับรองการตรวจสอบปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือแล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการรับรองการแสดงสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพให้ได้เลือกสรรมากถึง 14 กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์แล้ว 3,060 ผลิตภัณฑ์ จาก 490 บริษัท โดยก่อนเลือกซื้ออาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายมาใส่บาตรหรือถวายสังฆทาน โดยยึดหลัก 1 มองหา 5 เลี่ยง ดังนี้

1 มองหา
มองหาสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของกลุ่มอาหารนั้น ๆ เป็นตัวช่วยสำคัญให้เราเลือกซื้ออาหารที่ลดหวาน มัน เค็ม ให้เหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้กับพระภิกษุสงฆ์ได้

5 เลี่ยง
– เลี่ยงอาหาร หวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์
– เลี่ยงอาหารหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุมาจัดชุดสังฆทาน
– เลี่ยงสินค้าอื่นวางปะปน เช่น ครีมอาบน้ำ สบู่ แชมพูสระผม น้ำยาบ้วนปาก ผงชักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาชักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม ยากันยุง ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เป็นต้น เพราะอาหารจะดูดซับสารเคมีและกลิ่นได้ง่าย อาจเกิดการปนเปื้อนเข้าไปในภาชนะบรรจุอาหาร เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อการบริโภคของพระภิกษุสงฆ์