หนุ่มถูกบริษัทไล่ออก เข้าห้องน้ำนาน 1-6 ชั่วโมงต่อวัน ยื่นฟ้องศาลขอเงินชดเชย 1 ล้านบาท สุดท้ายแห้ว

288

21 พ.ค. 67 – เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศ รายงานเรื่องราวของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองหนานทง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ที่ถูกไล่ออกเพราะอยู่ในห้องน้ำเป็นเวลานานในช่วงเวลาทำงานโดยไม่มีเหตุผล ซึ่งพนักงานคนดังกล่าวเชื่อว่าบริษัทได้ยกเลิกสัญญาจ้างแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ผิดกฎหมาย จึงเรียกร้องค่าชดเชย 200,000 หยวน (ประมาณ 1 ล้านบาท) ซึ่งในที่สุดศาลได้ไต่สวนตัดสินว่าบริษัทได้บอกเลิกสัญญาแรงงานตามกฎหมาย และไม่สนับสนุนข้อเรียกร้องของโจทก์

ตามรายงานพบว่าตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2023 เขาอยู่ในห้องน้ำของบริษัทบ่อยครั้ง และเป็นเวลานาน โดยมีเวลาสะสมรายวันมากกว่า 1 ชั่วโมง และเป็นเวลานานกว่า 6 ชั่วโมง หลังจากที่บริษัททราบพฤติกรรมของเขาจึงได้ส่งหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาแรงงาน ตามหลักฐานของบริษัทเขาอยู่ในห้องน้ำเป็นเวลานาน 11 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 โดยแต่ละครั้งมีตั้งแต่ 31 นาทีถึง 3 ชั่วโมง 5 นาที โดยเวลาพักรายวันสั้นที่สุดคือ 1 ชั่วโมง 22 นาที และนานที่สุด 6 ชั่วโมง 21 นาที

ที่มา : ctwant