ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2566

40

คุณสมบัติ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

** หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบผลิตสื่อ Content Creator, สื่อวีดีโอ, สื่ออินโฟกราฟิก, สื่อออนไลน์, ระบบ Live Streaming, พิธีการ หรือมีความเป็น Creative จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=5596&lang=th&fbclid=IwAR1q2b5QZJT8eGRjWTrZjbKSrz5Z_LzdoCDCIbj0GdefZC4glF4ZlXZxL4Y