“ก้าวไกล” แชมป์พรรคการเมือง ที่ประชาชนบริจาคเงินภาษีให้มากสุด 83,733 ราย เป็นเงินกว่า 36.9 ล้านบาท

19

5 ต.ค. 66 – กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้ แสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้กับพรรคการเมือง ปีภาษี 2565 รวม 78 พรรคการเมือง เป็นเงิน 54,945,623.18 บาท โดยพบว่า 10 พรรคการเมืองที่ได้อุดหนุนภาษี มากสุดได้แก่

อันดับ 1 พรรคก้าวไกล มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 83,733 ราย เป็นเงิน 36,991,672.23 บาท
อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 11,904 ราย เป็นเงิน 4,588,711.64 บาท
อันดับ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 10,768 ราย เป็นเงิน 4,173,914.62 บาท
อันดับ 4 พรรคประชาธิปัตย์ มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 8,705 ราย เป็นเงิน 3,052,368.70 บาท
อันดับ 5 พรรคเสรีรวมไทย มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 3,204 ราย เป็นเงิน 1,306,120.82 บาท
อันดับ 6 พรรคชาติพัฒนากล้า มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 2,604 ราย เป็นเงิน 1,070,570.06 บาท
อันดับ 7 พรรคไทยภักดี มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 1,866 ราย เป็นเงิน 772,704.94 บาท
อันดับ 8 พรรคพลังประชารัฐ มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 1,166 ราย เป็นเงิน 353,188.80 บาท
อันดับ 9 พรรคภูมิใจไทย มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 921 ราย เป็นเงิน 344,521.60 บาท
อันดับ 10 พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย มีผู้แสดงเจตนาอุดหนุน 523 ราย เป็นเงิน 237,199.57 บาท