Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ รพ.พร้าว แถลงชี้แจงข่าวลือ ยืนยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ในโรงพยาบาล

รพ.พร้าว แถลงชี้แจงข่าวลือ ยืนยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ในโรงพยาบาล

-

รพ.พร้าว แถลงชี้แจงข่าวลือ ยืนยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ในโรงพยาบาล

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลพร้าว ได้แถลงการณ์เรื่องเกี่ยวกับข่าวการเฝ้าระวังผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 1 ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวพบผู้ป่วยเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อําเภอพร้าว และมีการส่งต่อข้อมูล ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนประชาชนทั่วไปเกิดความตื่นตระหนกว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อําเภอพร้าวนั้น ทางโรงพยาบาลพร้าว จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

1. ขณะนี้โรงพยาบาลพร้าว ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

2. ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือสัมผัสกับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ อยู่ในระยะสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (ไม่ได้มีการกักตัวในโรงพยาบาล) ยังไม่พบอาการป่วยที่เข้าข่ายโรคไวรัส โควิด-19

3. ขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือสัมผัสผู้เดินทางที่กลับจากต่างประเทศ กรุณาให้ข้อมูลที่แท้จริงกับบุคลากรทางการแพทย์ และมีการแยกกักตนเอง ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพร้าวหากมีอาการป่วย

     ทั้งนี้ โรงพยาบาลพร้าว ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้รับบริการ บุคลากร และประชาชนใน อําเภอพร้าวทุกท่าน จึงได้มีการวางมาตรการดูแลผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค โรงพยาบาลพร้าวขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ปฏิบัติตามข้อแนะนําของเจ้าหน้าที่และระเบียบของ โรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของท่าน

Must Read

ดีเดย์ 29 ม.ค. 64 คนไทยทุกคนขอปลูก “กัญชง” ได้แล้ว

ดีเดย์ 29 ม.ค. 64 คนไทยทุกคนขอปลูก “กัญชง” ได้แล้ว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ได้ลงนามในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563...
error: Alert: Content is protected !!