รพ.พร้าว แถลงชี้แจงข่าวลือ ยืนยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ในโรงพยาบาล

2728

รพ.พร้าว แถลงชี้แจงข่าวลือ ยืนยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ในโรงพยาบาล

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลพร้าว ได้แถลงการณ์เรื่องเกี่ยวกับข่าวการเฝ้าระวังผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 1 ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวพบผู้ป่วยเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อําเภอพร้าว และมีการส่งต่อข้อมูล ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนประชาชนทั่วไปเกิดความตื่นตระหนกว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อําเภอพร้าวนั้น ทางโรงพยาบาลพร้าว จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

1. ขณะนี้โรงพยาบาลพร้าว ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

2. ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือสัมผัสกับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ อยู่ในระยะสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (ไม่ได้มีการกักตัวในโรงพยาบาล) ยังไม่พบอาการป่วยที่เข้าข่ายโรคไวรัส โควิด-19

3. ขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือสัมผัสผู้เดินทางที่กลับจากต่างประเทศ กรุณาให้ข้อมูลที่แท้จริงกับบุคลากรทางการแพทย์ และมีการแยกกักตนเอง ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพร้าวหากมีอาการป่วย

     ทั้งนี้ โรงพยาบาลพร้าว ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้รับบริการ บุคลากร และประชาชนใน อําเภอพร้าวทุกท่าน จึงได้มีการวางมาตรการดูแลผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค โรงพยาบาลพร้าวขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ปฏิบัติตามข้อแนะนําของเจ้าหน้าที่และระเบียบของ โรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของท่าน