สารจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นห่วงประชาชนจากสถานการณ์ฝุ่นควัน ในจังหวัดเชียงใหม่

2316
สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สารจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นห่วงประชาชนจากสถานการณ์ฝุ่นควัน ในจังหวัดเชียงใหม่

     เมื่อเวลา 12.02 น. (28 กุมภาพันธ์ 2563) “สถานการณ์ฝุ่นเที่ยงนี้น่าเป็นห่วงครับ ค่าฝุ่นอยู่ที่ 207 มคก./ลบ.ม มีอันตรายต่อสุขภาพมากครับ ผมแนะนำให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (หญิงตั้งครรภ์, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ, ผ้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง) ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะครับ ควรใส่หน้ากาก ป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และเฝ้าระวังอาหารผิดปกติ หากผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีครับ ทางผมและหน่วยงานจะประสานงานเพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นควันให้กลับสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดครับ”

สารจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่