คนไทยเป็นเหยื่อ SMS หลอกลวงมากที่สุดในเอเชีย 58.3 ล้านข้อความ เฉลี่ย 20.3 ข้อความ/คน มิจฉาชีพโทรเข้า 20.8 ล้านครั้ง

41

28 มี.ค. 67 – Whoscall แอปพลิเคชั่นระบุตัวตนสายเรียกเข้าที่ไม่รู้จักและป้องกันสแปมบนมือถือ รายงานข้อมูลประจำปี 2566 พบว่า ทวีปเอเชียมีมิจฉาชีพหลอกลวงผ่านการโทรเข้า ส่งข้อความ(SMS) และลิงก์จากข้อความ รวม 347.3 ล้านครั้ง ลดลง 14% จากปี 65 ที่มี 405.3 ล้านครั้ง

ในส่วนของประเทศไทย มีคนไทยเสี่ยงโดนหลอกจากสายโทรเข้าและข้อความ ในปี 2566 มากถึง 79 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 18% จากปี 65 ที่มี 66.7 ล้านครั้ง โดยแบ่งเป็นการหลอกหลวงด้วยการโทรเข้า 20.8 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 22% จากปี 65 (17 ล้านครั้ง) และส่งข้อความหลอกลวงเพิ่มขึ้น 17% สูงถึง 58.3 ล้านข้อความ (ปี 65 ส่งข้อความ 49.7 ล้านข้อความ)

เฉลี่ยคนไทย 1 คน ได้รับข้อความน่าสงสัย 20.3 ข้อความ ซึ่งมากที่สุดในเอเชีย รองจากฟิลิปปินส์ (เฉลี่ย 19.3 ข้อความ) และฮ่องกง (เฉลี่ย16.2 ข้อความ)

ที่มา : Whoscall