พม.ชงปรับ “เบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ” เป็น 1,000 บาทต่อเดือน พร้อมขอสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี

567

22 ก.พ. 67 – นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เผยว่า จากการประชุมอนุฯ ขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ มีประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน คือเรื่องของการขอสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิดโดยจะสนับสนุนแบบถ้วนหน้าเพื่อให้เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี ทุกคนในประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุนจำนวนนี้ และจะมีการขอขยายการรับเลี้ยงดูเด็กจาก 6 เดือน จนถึง 3 ปี มาเป็น 3 เดือน จนถึง 3 ปี

ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ จะเสนอให้ปรับจากการจ่ายแบบขั้นบันไดเป็นแบบถ้วนหน้าและสนับสนุนเดือนละ1,000 บาททุกคน และประเด็นสุดท้ายเรื่องเบี้ยความพิการจะปรับจากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาท และเพิ่มค่าตอบแทนให้ผู้ช่วยคนพิการ จากชั่วโมงละ 50 บาทเป็น 100 บาท รวมทั้งช่วยจัดหาการบริการกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการทุกๆ คน