หมอชลน่าน เผยไทยขาดแคลนพยาบาล 5 หมื่นคนจ่อปั้นคนจบ ป.ตรีทุกสาขา เรียน 2 ปีครึ่ง ได้ใบรับรองวิชาชีพ

774

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 67 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2567 และให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) และสภาการพยาบาล ในโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มระยะเร่งด่วน 2 ปี ปีละ 2,500 คน รวม 5,000 คน เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตขาดแคลนพยาบาลที่ยังมีความต้องการอีกประมาณ 5 หมื่นคน โดยสัดส่วนพยาบาลต่อประชากรที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ คือ 1 : 270 ขณะที่ประเทศไทยมีสัดส่วน 1 : 343 คน และยังมีปัญหาเรื่องการกระจาย โดยมีถึง 42 จังหวัดที่มีสัดส่วน 1:400 และมี 15 จังหวัดที่สัดส่วนมากกว่า 1:500 โดยมีข้อสังเกตเรื่องกระบวนการผลิต หลักสูตร การรับรองความพร้อมของแหล่งผลิต และงบประมาณ และมอบให้ สบช.ไปจัดทำรายละเอียดให้พร้อมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้เพื่อรองรับวิกฤติขาดแคลนพยาบาลกว่า 50,000 คน โดยเป็นการผลิตระยะเร่งด่วน 2 ปี 6 เดือน นำร่อง 2 ปี เป้าหมายปีละ 2,500 คน เริ่มในปี 2568 โดยรับผู้จบปริญญาตรีสาขาไหนก็ได้ หากเป็นสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะดี เพราะสามารถต่อยอดได้ง่ายกว่า

“การผลิตพยาบาลโครงการนี้ เป็นการผลิตเพิ่มเติมจากโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย ที่ ครม.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เริ่มดำเนินการในปี 2568 มีเป้าหมายการผลิต 9 สาขา หรือ 9 หมอ ในระยะเวลา 10 ปี ใช้งบประมาณ 3.7 หมื่นล้านกว่าบาท ถ้าผลิตครบจะมีบุคลากรเข้าสู่ระบบ 6.2 หมื่นคน โดยพยาบาลจะเป็น 1 ใน 9 สาขา ผลิตปีละ 1,000 คน ต่อเนื่อง 10 ปี รวม 10,000 คน เพื่อเป็นทีมหมอครอบครัวลงไปอยู่ชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิเท่านั้น”นพ.ชลน่านกล่าว