เทศบาลเมืองแม่เหียะ ปลุกกระแสคนรักสุขภาพ จัดงานมหกรรมสุขภาพประจำปี 2566

29

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ปลุกกระแสคนรักสุขภาพ จัดงานมหกรรมสุขภาพประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 66 ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมเพื่อคนรักสุขภาพตำบลแม่เหียะ ภายใต้โครงการมหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตำบลแม่เหียะ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การให้บริการตรวจสุขภาพ การตรวจวัดสายตา ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยการเต้น และการฟ้อนรำ การนำเสนอนวัตกรรมสุขภาพ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และการดูแลสุขภาพตนเอง การมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษา การมอบป้ายสถานประกอบการสีขาว เวทีเสวนา การแสดงสาธิตการออกกำลังกาย การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ เป้าหมายในการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนตำบลแม่เหียะในทุกวัย โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่เหียะ

d0A30JZ.jpeg

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า งานมหกรรมสุขภาพเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “3 อ. 2 ส. 1น. สุขภาพดีทั่วหน้า” ซึ่งเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับเครือข่ายด้านสุขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในตำบลแม่เหียะ และจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องสุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย โดยเล็งเห็นปัญหาสุขภาพที่มีผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม ในทุกกลุ่มวัย เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ปลุกจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพ ที่เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนกระบวนการ สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

d0A3dou.jpeg
d0A3SfI.jpeg
d0A3Y5P.jpeg
d0A3zVt.jpeg
d0A3NSe.jpeg
d0A3Bil.jpeg