ข่าวปลอม! AOT เวรคืนที่ดิน จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่ แห่งที่ 2

894

7 ธ.ค. 66 – ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย หรือ Anti-Fake News Center Thailand ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้โพสต์ประเด็นที่มีข้อมูลส่งต่อทั่วสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่อง AOT เวรคืนที่ดิน จ. ลำพูน และ จ. เชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น “เป็นข้อมูลเท็จ”

กรณีที่มีผู้โพสต์ในสื่อออนไลน์โดยให้ข้อมูลว่า AOT เวรคืนที่ดิน จ. ลำพูน และ จ. เชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท. กระทรวงคมนาคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้อนุมัติงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการดังกล่าว โดยยังไม่ได้มีการอนุมัติโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแต่อย่างใด หากผลการศึกษาระบุว่า มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการก่อสร้างและลงทุน ทอท. จึงจะพิจารณาดำเนินการในด้านต่างๆ ต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่ และ ข้อความ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท. กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.airportthai.co.th หรือ โทร. สายด่วน 1722

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : คณะกรรมการ ทอท. ได้อนุมัติงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการดังกล่าว โดยยังไม่ได้มีการอนุมัติโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแต่อย่างใด หากผลการศึกษาระบุว่า มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการก่อสร้างและลงทุน ทอท. จึงจะพิจารณาดำเนินการในด้านต่างๆ ต่อไป

ที่มา : Anti-Fake News Center Thailand