เชียงใหม่ เผยยอดอุบัติเหตุลดลง แต่ยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่ม สาเหตุส่วนใหญ่ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด ย้ำให้สืบสวนเชิงลึกหาสาเหตุเพื่อหาวิธีรับมือและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก

899

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน พบจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง แต่ผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้น เน้นย้ำให้สืบสวนเชิงลึกหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาวิธีรับมือและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยมี ผู้แทนจากอำเภอต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานสถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง มิถุนายน 2566 ได้เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด จำนวน 1,087 ครั้ง น้อยกว่าปี 2565 จำนวน 131 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 685 คน เสียชีวิต 493 คน มากกว่าปี 2565 จำนวน 64 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด ทัศนวิสัยไม่ดี รวมถึงสภาพถนน ซึ่งมักจะเกิดเหตุในพื้นที่หมู่บ้าน ถนนกรมทางหลวง ถนนกรมทางหลวงชนบท ตามลำดับ
ทั้งนี้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากับทุกหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับการสืบสวนสอบสวนเชิงลึก เพื่อหาสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุทั้งด้านคน ยานพาหนะ ถนน และสภาพแวดล้อม นำไปสู่การหาวิธีรับมือป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเช่นเดียวกันนั้นเกิดซ้ำอีก และลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่