สธ. ขอทุกโรงพยาบาล พิจารณาจัดบริการวันที่ 31 ก.ค. นี้ เพื่อลดผลกระทบประชาชน หลัง ครม. ประกาศเป็นวันหยุด พร้อมจ่ายค่าโอทีให้บุคลากรตามระเบียบ

69

สธ. ขอทุกโรงพยาบาล พิจารณาจัดบริการวันที่ 31 ก.ค. นี้ เพื่อลดผลกระทบประชาชน หลัง ครม. ประกาศเป็นวันหยุด พร้อมจ่ายค่าโอทีให้บุคลากรตามระเบียบ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดพิเศษ เพื่อให้เกิดวันหยุดยาว 6 วันตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม ว่า ได้รับเสียงสะท้อนจากโรงพยาบาลหลายแห่งกังวลว่าจะกระทบประชาชนที่ต้องเลื่อนนัดตรวจหรือผ่าตัด จึงได้แจ้งไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดทั่วประเทศแล้วว่า ให้แต่ละแห่งพิจารณาจัดบริการแก่ประชาชนตามความเหมาะสมของบริบทและสถานการณ์แต่ละโรงพยาบาล ยึดหลักให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

“โรงพยาบาลแต่ละแห่งสามารถประกาศให้บริการตามปกติหรือเปิดบริการเฉพาะส่วนได้ และแจ้งให้บุคลากรและประชาชนรับทราบทั่วกัน โดยหากมีการจัดบริการในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ก็ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการตามระเบียบ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีทีมหรือผู้ดูแลหากเกิดปัญหาในการบริการไว้ด้วย” นพ.โอภาสกล่าว